Shopping cart

0 Items ฿0.00
ภาษาอาเซียน: เวียดนาม
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์
หมวด อาเซียน
SKU B1611463
Sell price ฿220.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 ด้วยความมั่นใจไปกับหนังสือ ชุดภาษาอาเซียน สอนภาษาเวียดนามผ่านคำศัพท์และประโยคที่ใช้ ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถฝึกทักษะการพูดและการฟังได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดความรู้มากมาย เพื่อให้ได้ศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในเวียดนาม เช่น วิธีการเดินทางในประเทศ อาหารการกิน และการช็อปปิง เป็นต้น รับประกันได้เลยว่า หากมีหนังสือเล่มนี้ติดตัวไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็ช่วยให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว!