Shopping cart

0 Items ฿0.00
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ INSPAL
หมวด กฏหมาย
SKU B160267
Sell price ฿249.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ และรวมกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย