Shopping cart

0 Items ฿0.00
น้องมาร์คเห็นคนตาย พ.1
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มติชน
หมวด รัฐศาสตร์
SKU B15060828
Sell price ฿59.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

บันทึกส่วนเสี้ยวของเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างและหลังเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553ซึ่งผู้เขียนได้แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรก นำเสนอรูปแบบงานเขียนกึ่งบทภาพยนตร์ ผ่านตัวละครอย่าง “น้องมาร์ค” เราจะได้เห็นลีลายียวนอันกวนโอ๊ยของ “น้องมาร์ค” ในการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเรื่องการเมือง และเสียดสีชนชั้นกลางในกรุเงทพฯ ภาคสอง บทความและบันทึกส่วนตัวของผู้เขียน ที่กล่าวถึงความหวัง ความกล้าหาญ ที่จะให้ชีวิตนั้นดำเนินเดินหน้าต่อสู่ต่อไป