Shopping cart

0 Items ฿0.00
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ 1990-2012
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มติชน
หมวด เศรษฐศาสตร์
SKU B160119
Sell price ฿135.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

เศรษฐศาสตร์” มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อมนุษย์ เพราะมุ่งศึกษาการจัดการทรัพยากรในภาคเศรษฐกิจ ตั้งแต่การผลิต การบริโภค การกระจายสินค้า ระดับปัจจัยขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงประยุกต์กับโครงสร้างทางสังคมด้านต่าง ๆ เช่น ครอบครัว การศึกษา สุขภาพ กฎหมาย การเมือง ศาสนา วิทยาศาสตร์ ฯลฯ