Shopping cart

0 Items ฿0.00
ข้างสำรับมอญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มติชน
หมวด อาหาร-เครื่องดื่ม
SKU B160259
Sell price ฿119.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ว่าด้วยวัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์ที่เป็นบันทึกทางสังคม เป็นตำราอาหาร สะท้อนวัฒนธรรมอาหารที่กำหนดสังคม และรูปแบบสังคมที่กำหนดวัฒนธรรมด้านอาหาร อาจจะเกิดความเข้าใจใหม่อย่างน้อยหนึ่งสิ่ง นั่นคือ อาหารมอญมีการเดินทางข้ามพรมแดน ไม่เพียงระหว่างดินแดนพม่าและไทยเท่านั้น ทั้งยังดำรงอยู่และเติบโตตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้น อาหารมอญในทุกวันนี้จึงแตกต่างกันไปบ้างตามชุมชนและวัตถุดิบของแต่ละแห่ง บ้างก็ปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกปากคนทั่วไปมากขึ้น เพื่อให้วัฒนธรรมอาหารมอญเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย มีตัวตนและสืบทอดถึงลูกหลาน กระทั่งได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน