Shopping cart

0 Items ฿0.00
อยู่บ้านนิพพานได้ (ฉบับสมบูรณ์)
สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ
หมวด ศาสนาและปรัชญา
SKU G0021200019
Sell price ฿99.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

หนังสือ "อยู่บ้านนิพพานได้" เล่มนี้จะทำให้ความเข้าใจของชาวพุทธที่มีต่อ "นิพพาน" เปลี่ยนไป ด้วยการยืนยันว่า "นิพพาน" ไม่ใช่สิ่งแปลกหน้าสำหรับชีวิต หากแต่เป็นสิ่งที่ค้นพบได้ ณ ชีวิตในปัจจุบันขณะนี่เอง และที่สำคัญ "นิพพาน" เป็นเรื่องของ "จิตใจ" ไม่ใช่เรื่องของ "สถานที่" เมื่อเป็นเรื่องของจิตใจ อยู่ที่ไหนก็บรรลุ "นิพพาน" ได้ เพราะการเข้าถึง "นิพพาน" ก็คือการต่อสู้เพื่อเอาชนะกิเลสในใจ ชนะกิเลสได้แค่ไหน ทุกข์ก็หมดไปแค่นั้น หากชนะได้ทั้งหมด ก็ไป "นิพพาน"