Shopping cart

0 Items ฿0.00
อัจฉริยะผู้พลิกโลก
สำนักพิมพ์ นกฮูก
หมวด ประวัติศาสตร์
SKU N0021200018
Sell price ฿138.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

พรสวรรค์หรือพรแสวง ที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ถูกยกย่องให้เป็นยอดอัจฉริยะ หลากหลายวงการ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการบุกเบิกดินแดนใหม่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของอัจฉริยะแต่ละบุคคลที่มี การศึกษา สภาพสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้ ก้าวขึ้นมาสู่แถวหน้าของวงการโลก จนกลายเป็นยอดอัจฉริยะที่มนุษย์ทุกคนไม่มีวันลืม..