Shopping cart

0 Items ฿0.00
ผู้เป็นเลิศทางโลกและทางธรรม พระอัญญาโกณฑัญญะ
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
หมวด ศาสนาและปรัชญา
SKU S001120053
Sell price ฿79.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

พระอัญญาโกณฑัญญะ...เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้า เป็นเอตทัคคะในด้านรัตตัญญู (ผู้รู้ราตรีนาน) ในบั้นปลายชีวิตได้ไปพักจำพรรษาและปรินิพพานที่ป่าหิมวันต์ ดำเนินเรื่องสนุกสนาน ตื่นเต้น กับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ พร้อมกับความกลมกล่อมของธรรมะที่ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง!