Shopping cart

0 Items ฿0.00
วรรณคดีก่อนนอน สิงหไกรภพ
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊กส์
หมวด วรรณกรรมไทย
SKU S001120082
Sell price ฿59.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

พบกับวรรณคดีก่อนนอนในรูปแบบนิทานภาพแสนสนุก "สิงหไกรภพ" ผลงานเรื่องเยี่ยมของสุนทรภู่ ที่ให้ข้อคิดและคติสอนใจเรื่องของความกตัญญญูและความมานะพยายาม ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความคิด สติปัญญา และพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วยให้เด็กๆ เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ