101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Old-Age


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส

หมวด : การบริหารงานบุคคล

SKU : EB21080012ราคา : ฿99.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

กลุ่ม Old-Age ตามรหัสลับของหนังสือชุด “It’s OK : รหัสลับพัฒนา
บุคลากร”  จะหมายถึง พนักงานใกล้เกษียณ

ซึ่งเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่า เรียกได้ว่าเป็น The Master ขององค์กร

 

ฝ่ายผู้บริหาร และ HR ควรจัดการฝึกอบรม “ทักษะในการสอน” หรือ
“การโค้ชผู้อื่น” ให้กับบุคคลากรกลุ่มนี้ เพื่อดึงเอาความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ

ของพวกเขา นำมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
เพื่อส่งต่อทายาทหรือผู้สืบทอด อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร