ผู้ใช้ลืมหรัสผ่านสำหรับเข้าอ่านหนังสือ eBook

แนะนำการแก้ไขปัญหา: 

ปัญหา ผู้ใช้ลืมหรัสผ่านสำหรับเข้าอ่านหนังสือ eBook 

วิธีการแก้ไข ให้ผู้ใช้ทำเข้า www.ddebook.com ผ่านเว็บบราวเซอร์ และคลิกที่ลืมรหัสผ่าน และทำตามขั้นตอนของหน้าเว็บ โดยใส่ชื่อ e-mail เพื่อให้ระบบทำการ Reset รหัสผ่านไปยัง e-mail ที่ได้ทำการสมัครสมาชิกเอาไว้