รายละเอียดหนังสือ

 

พระพี่ ในพระราชหฤทัย สามดวงใจแห่งความผูกพัน
ผู้แต่ง : สุวิสุทธิ์


เนื้อหาย่อ
หนังสือ "พระพี่นางในพระราชหฤทัย 3 ดวงใจแห่งความผูกพัน" ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความประทับใจในความรักความผูกพันอันลึกซึ้งของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทั้ง 3 พระองค์ล้วนเป็นที่รักเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยอย่างสูงสุด...ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เรื่อง "เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์" "แม่เล่าให้ฟัง" และบันทึกเอกสารอื่นๆ ที่พระองค์ได้ถ่ายทอดไว้ต่างกรรมต่างวาระกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เขียนได้ร้อยเรียงและขับเน้นพระราชประวัติในช่วงที่จะแสดงให้ผู้อ่านรู้สึกประทับใจ และซาบซึ้งถึงความรักความผูกพันของพระเชษฐภคินีและพระอนุชาทั้งสองพระองค์แห่งราชสกุล "มหิดล" ซึ่งเป็นทั้งความทรงจำอันงดงามในช่วงทรงพระเยาว์ และหากเราทุกคนหวนระลึกถึงอดีตแห่งความรักความผูกพันอันยาวไกลนี้ก็จะพบว่า วันเวลานับตั้งแต่ แต่ละพระองค์ประสูติและเจริญพระชันษาร่วมกันมานั้น ได้บรรจุเรื่องราวต่างๆ ไว้มากหลาย เรื่องราวที่มิใช่เพียงคละเคล้าไว้ด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม หรือความชื่นชมโสมนัส แต่ยังหมายรวมถึง "ความเปลี่ยนแปลง" นานัปการที่ทุกๆ พระองค์ทรงเผชิญร่วมกันด้วย "ความหมายจากวันวาน" ดังที่กล่าวที่มาทั้งหมดจะยิ่งขับเน้นภาพแห่ง "ความรักความผูกพัน" ให้มีความลึกซึ้งและเด่นชัดมากยิ่งขึ้น...หนังสือ "พระพี่นางในพระราชหฤทัย 3 ดวงใจแห่งความผูกพัน" จึงขอนำท่านผู้อ่านกลับไปสัมผัสกับภาพอดีตอันน่าประทับใจมิรู้ลืมนั้นอีกครั้งหนึ่ง...(บางส่วนจากคำนำ)

คะแนนรีวิว 

0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน