Shopping cart

0 Items ฿0.00
ประเพณีไทยอีสาน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์โป๊ยเซียน
หมวด วรรณกรรมไทย
SKU B15060538
Sell price ฿140.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ประเพณีไทยอีสานมีทุกเดือนของแต่ละปี จึงเรียกว่า "ฝอีตสิบสอง" ซึ่งแปลว่าจารีตประเพณี 12 เดือน อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า ครองสิบสี่