Shopping cart

0 Items ฿0.00
ป.อาญา และ ป.วิ.อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ INSPAL
หมวด กฏหมาย
SKU B1608048
Sell price ฿179.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

รวบรวมประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ไว้อย่างครบถ้วน เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย