คู่มือนักเดินทาง (ฉบับพกพา) โอ๊กแลนด์-โรโตรัว


ผู้แต่ง : ศุภลักษณ์ สนธิชัย
5/5
5
Average: 5 (1 vote)

สำนักพิมพ์ : อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวด : ท่องเที่ยว

SKU : B14030130ราคา : ฿90.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

เกาะเหนือ "โอ๊กแลนด์" เมืองใหญ่และทันสมัยที่สุดของนิวซีแลนด์ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุดของประเทศ พร้อมทัศนียภาพของภูมิประเทศเป็นเนินเขาสูงต่ำสลับกับป่าฝนเขียวขจี ซึ่งมีปล่องภูเขาไฟอายุหลายร้อยล้านปีอยู่ทั่วไป เกาะใต้ "โรโตรัว" ดินแดนวัฒนธรรมเมารี ด้วยวัฒนธรรมแบบผสม ทั้งด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจนเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งยังเป็นดินแดนของความร้อนใต้พิภพ เพียงเท่านี้ คุณก็จะรู้จักดินแดนกีวีมากกว่าทีเคย