Shopping cart

0 Items ฿0.00
ติวลูกให้เก่งภาษาไทย สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและเครือคาทอลิก
สำนักพิมพ์ INSPAL
หมวด การศึกษา
SKU B1612200
Sell price ฿139.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

รวบรวมแบบฝึกทักษะภาษาไทยต่างๆ ที่เน้นให้เด็ก ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ฝึกสังเกตจดจำและเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ มีอิสระทางความคิดเป็นตัวของตัวเอง พัฒนาศักยภาพให้ลูกมีความพร้อมในทุกๆ และมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง สนุกกับการฝึกทำแบบฝึกหัดด้านวิชาการซึ่งเนื้อหามีความเหมาะสม ในการวัดความรู้ความสามารถ และความถนัดของลูกว่ามีพื้นฐานความรู้มากน้อยเพียงใด ภาพการ์ตูนสวยงาม พร้อมเฉลยท้ายเล่ม พิเศษ...กับข้อคิดคำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบและอายุผู้มีสิทธิ์สอบ รวมถึงคุณสมบัตินักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าโรงเรียนสาธิตและเครือคาทอลิก แนวข้อสอบ พร้อมเทคนิคในการเตรียมตัวก่อนสอบ วันสอบจริง และวันสอบสัมภาษณ์อย่างละเอียด