Shopping cart

0 Items ฿0.00
ศัพท์อังกฤษ 6,000 คำ ไม่รู้ไม่ได้
สำนักพิมพ์ INSPAL
หมวด ภาษาศาสตร์
SKU B1612222
Sell price ฿109.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนให้เข้าใจง่าย พร้อมทั้งคำอ่าน คำแปลภาษาไทย เพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียง ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ในการสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจ