Shopping cart

0 Items ฿0.00
เศรษฐศาสตร์ไท้เก๊ก
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
หมวด เศรษฐศาสตร์
SKU B1702248
Sell price ฿161.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

นับจากโลกได้เผชิญกับ “วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์” ไปแล้วในปี 2551 และกำลังขยายลงลึกมากขึ้นในปี 2554 อาจนำไปสู่ “วิกฤติการเงิน” ครั้งใหม่ หรือที่ผู้เขียนตั้งชื่อไว้ว่า “วิกฤติหมูหัน” ที่ได้ลุกลามจากปัญหาหนี้ สาธารณะของประเทศชายขอบของยูโรโซน อันได้แก่ โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และสเปน ( PIIGS ) จนเป็นที่หวั่นเกรงกันว่า เศรษฐกิจโลกจะหดตัวทั่วโลกในปี 2555 และจะอาจรุนแรงมากขึ้นในปี 2556 ผลจาก “เชื้อร้าย” ที่มาจากประเทศ ยูโรโซนกำลังแพร่กระจาย และยังไม่รู้ว่า โลกจะรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจรอบใหม่ครั้งนี้ อย่างไร เพราะยาทุกชนิดได้ถูกนำมาใช้ไปหมดแล้ว โดยที่ยังไม่ได้เห็นได้ผลที่ดีขึ้น “เศรษฐศาสตร์ไท้เก๊ก” (Taiji-Econ. จึงถูกหยิบยกขึ้นมา เป็น “ทางออก” ของการรักษาโรคร้ายที่กำลังคุกคามโลกในขณะนี้ โดยผู้เขียน ได้นำเสนอ “ยา” 4 ชุด อันประกอบด้วย การคลังไท้เก๊ก, การเงินไท้เก๊ก, FX ไท้เก๊ก และบำนาญไท้เก๊ก เพื่อใช้รักษา “วิกฤติหมูหัน” ครั้งนี้ หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นการเปิด “มุมมองใหม่” ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่ผู้เขียนได้พยายามนำแนวคิดของจีน ทั้งเต๋า และไท้เก๊ก มาใช้ “รับมือ” กับวิกฤติเศรษฐกิจ “หมูหัน” ที่กำลังก่อตัวขึ้น นับเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ทุกท่านที่เฝ้าติดตามสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง