Shopping cart

0 Items ฿0.00
๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำนักพิมพ์ DMG Books
หมวด ประวัติศาสตร์
SKU B160293
Sell price ฿60.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาที่มีพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์ต่อราชอาณาจักรสยามสืบสายมาถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการประกาศอิสรภาพตั้งแต่ครั้งอยู่เมืองพม่า และทรงใช้เวลา ๘ ปีเต็มในหงสาวดีในฐานะเชลยเพื่อศึกษายุทธศาสตร์ของพม่า พระองค์ทรงศึกษาวิชาศิลปศาสตร์ วิชาพิชัยสงคราม ทรงนิยมในวิชาการรบทัพจับศึก พระองค์ทรงมีโอกาสศึกษา ทั้งภายในราชสำนักไทย ราชสำนักพม่า มอญ และได้ทราบยุทธวิธีของชาวต่างชาติต่างๆ ที่มารวมกันอยู่ในกรุงหงสาวดีเป็นอย่างดี เช่น ชาวโปรตุเกส สเปน หรือชาวพม่าเอง พระองค์ทรงนำหลักวิชามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมในการทำศึกได้เป็นเลิศ