Shopping cart

0 Items ฿0.00
AutoCAD2013 Complete Guide 2D&3D
สำนักพิมพ์ บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด
หมวด คอมพิวเตอร์
SKU B1603218
Sell price ฿225.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

auto CAD เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมทุกส่วนกระบวนการของงานเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะสอนการใช้งานเครื่องมือต่างๆ แล้วยังได้สอดแทรกกระบวนการทำงานเขียนแบบที่เป็นระบบเอาไว้