Shopping cart

0 Items ฿0.00
ผู้นำชั้นครู Good Work Good Life
สำนักพิมพ์ ดำรงค์ พิณคุณ
หมวด บริหารธุรกิจ-การเงิน
SKU B1605044
Sell price ฿149.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

"ผู้นำชั้นครู Good Work Good Life หากเราใส่หัวใจลงไป ในทุกงานที่เราทำ เราก็จะได้ “งานที่มองเห็นเป็นรูปหัวใจ"" เป็นหนังสือการบริหารเชิงจิตวิทยา เกี่ยวกับผู้นำ การสร้างความสุข และการพัฒนาตัวเองในการดำเนินชีวิต เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลในการทำงาน เพราะเราต้องทำงานอย่างมีความสุขทั้งชีวิต "