Shopping cart

0 Items ฿0.00
Riddles for reading
สำนักพิมพ์ เบ็นพับลิชชิ่ง
หมวด ภาษาศาสตร์
SKU B1703424
Sell price ฿130.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

นำเสนอเกมปริศนาคำทาย ที่นำคำศัพท์พื้นฐานหรือคำศัพท์ที่เห็นบ่อยมาผูกเป็นประโยคสื่อสารที่ผู้เรียนควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีคำคล้องจองเพื่อเกิดจังหวะและความสนุกสนาน กับปริศนาที่ท้าทายความสามารถทางภาษาและทักษะการคิด มีตัวอย่างแบบทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดผลประเมินผล พร้อมเฉลย