ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน


ผู้แต่ง : ทีม Life Balance
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : INSPAL

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

SKU : B1703426ราคา : ฿149.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สรุปและรวบรวมหลักการพูด บทสนทนา ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันไว้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน และกระชับในเล่มเดียว เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงอย่างมั่นใจ