Shopping cart

0 Items ฿0.00
Time Waits for No Man
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ บุ๊กส์วิน
หมวด จิตวิทยาทั่วไป
SKU B1705110
Sell price ฿208.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

"Time Waits for No Man" เป็นหนังสือภาพประกอบความเรียงน่ารัก ๆ ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่าทุกนาที ทุก ๆ วัน โดยเริ่มต้นจากการจัดการเวลาในชีวิตการทำงาน ไปจนถึงการแบ่งเวลาพักผ่อน หรือแบ่งเวลาให้แก่คนที่คุณรักในชีวิตส่วนตัว สำหรับชีวิตการทำงาน คุณจะได้รู้เทคนิคการวางเป้าหมายการทำงาน การจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ การรับมือกับคนอื่น ๆ ในที่ทำงาน รวมไปถึงการสร้างทักษะและแรงบันดาลใจในการทำงานด้วย ส่วนในชีวิตส่วนตัว คุณจะได้รู้ความลับของวิธีพักผ่อน วิธีการตั้งเป้าหมายให้ชีวิตส่วนตัว การแบ่งปันเวลาให้ครอบครัวและการดูแลตัวเองเพื่อจะได้ไม่บั่นทอนเวลาชีวิตให้หายวับไปง่าย ๆ ทุกสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ ล้วนต้องใช้เวลาทั้งสิ้น วันนี้คุณคิดว่าคุณใช้เวลาคุ้มแล้วหรือยังล่ะ ทั้งเวลาที่มีให้กับงาน คนรอบข้าง หรือกิจกรรมอันมีค่าต่าง ๆ ในชีวิตส่วนตัวของคุณเอง!