Shopping cart

0 Items ฿0.00
เกาจัดการ (ปรับปรุงใหม่)
สำนักพิมพ์ ดำรงค์ พิณคุณ
หมวด บริหารธุรกิจ-การเงิน
SKU B1706146
Sell price ฿209.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

 หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีจัดการสิ่งต่างๆ เพื่อความสุข และความสำเร็จ คนฉลาด มักเป็นนักจัดการ คนมีสติปัญญา มักจะสอนให้ลูกน้องจัดการ คนเหนือผู้มีสติปัญญา มักจะรู้แจ้งเรื่องการจัดการ โดยการรู้ทั้งทฏษฎี และนำไปปฏิบัติได้จริง