Shopping cart

0 Items ฿0.00
เข้าใจใช้คำพ้อง Homo English Focus
สำนักพิมพ์ ยิปซีกรุ๊ป
หมวด ภาษาศาสตร์
SKU B14110028
Sell price ฿179.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

"คำพ้อง จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นที่รู้กันว่า คำพ้อง คือ คำที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งคล้องจองหรือเหมือนกันในหนังสือเล่มนี้นั้น จึงแบ่งแยกแต่ละคำศัพท์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและเข้าใจความแตกต่างในการใช้คำพ้องในแต่ละสถานการณ์ "