Shopping cart

0 Items ฿0.00
มะนาวสู้แล้งนอกฤดู
สำนักพิมพ์ ยิปซีกรุ๊ป
หมวด การเกษตรกรรม
SKU B14110035
Sell price ฿90.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

มะนาว พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรสามารถลงทุน และสร้างผลกำไรให้อย่างน่าชื่นใจ หนังสือเล่มนี้ รวบรวมทุกขั้นตอนและเรื่องราวของการทำสวนมะนาวจากประสบการณ์ตรงของเกษตรผู้ประสบความสำเร็จ