Shopping cart

0 Items ฿0.00
ไก่ดำ "เคยูภูพาน" ไก่พัฒนาสายพันธุ์เชิงพาณิชย์
สำนักพิมพ์ ยิปซีกรุ๊ป
หมวด การเกษตรกรรม
SKU B15050012
Sell price ฿99.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

"ไก่ดำ “ เคยูภูพาน”ไก่พัฒนาสายพันธุ์เชิงพาณิชย์ ไก่ดำ สัตว์เศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ สร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยง สร้างคุณค่าทางอาหารให้ผู้บริโภค รวมเทคนิคการเลี้ยงจากผู้พัฒนาสายพันธุ์ และเกษตรกรโดยตรง "