Shopping cart

0 Items ฿0.00
อาเซียน 360 องศา
สำนักพิมพ์ เอ็กเปอร์เน็ท
หมวด อาเซียน
SKU E0011200033
Sell price ฿149.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยหนังสือ อาเซียน 360 องศา เล่มเดียวที่มีเนื้อหาครบครัน รอบด้าน และครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งภาษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพภูมิอากาศ และสัมพันธภาพของประเทศสมาชิกที่มีต่อราชอาณาจักรไทย เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้และเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน