Shopping cart

0 Items ฿0.00
Marketing 3.0-Phillip Kotler
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
หมวด บริหารธุรกิจ-การเงิน
SKU N0051300024
Sell price ฿213.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

การตลาด 3.0 เสนอแนวคิดและวิธีการทำการตลาดรูปแบบใหม่ในภาวะที่สภาพแวดล้อมของโลกเสื่อมโทรม และผู้บริโภคมีพฤติกรรมตื่นตัวให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ในยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสำคัญในชีวิต ส่งเสริมให้การติดต่อเชื่อมโยงและแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารองค์กรธุรกิจรวมทั้งนักการตลาดพึงตระหนักและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ “โดนใจ” ลูกค้าในยุคนี้มากยิ่งขึ้น