พุทธพบวิทย์ฯ ช่างคิด พบช่างถาม


ผู้แต่ง : ผู้เขียน ว.วชิรเมธี, วิทย์ สิทธิเวคิน, ดร.
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์

หมวด : ศาสนาและปรัชญา

SKU : N0051300051ราคา : ฿183.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

"พุทธพบวิทย์ฯ ช่างคิด พบช่างถาม" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านถอดรหัสธรรมผ่านมุมมองของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผ่านสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง นับแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน จนถึงสิ้นลมหายใจสุดท้าย ดับขันธ์พระปรินิพพาน ที่ป่าต้นสาละ เมืองกุสินารา เนื้อหาในเล่มเป็นความพยายามหาคำตอบว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ชาวพุทธในพุทธศักราชนี้ หรือ 2,598 ปีหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้น ตั้งคำถาม ปิดใจในการรับธรรมะ หรือแม้แต่ปฏิเสธการคงอยู่ของพระพุทธศาสนา และพยายามที่จะหาวิธีในการคลี่ปมประเด็นพวกนั้นออกมา ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม