Shopping cart

0 Items ฿0.00
เสี้ยวหนึ่งของบทเรียนลูกผู้ชาย  Film's Moment of truth
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
หมวด เบ็ดเตล็ด
SKU N0051300079
Sell price ฿106.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ฟิล์ม : รัฐภูมิ ก้าวผ่านวันที่หลายคนรุมรัก และวันที่สังคมรุมประณาม วันที่เขาโด่งดัง วันที่เขาล้มทดท้อ จนเขาได้ค้นพบสัจธรรมแห่งชีวิต ค้นพบมิตรแท้ หนังสือเล่มนี้กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรง ต่อช่วงเวลาที่ผันผ่าน หลายคำถามที่หลายคนกังขา เพื่อคนที่เขารักได้เข้าใจกันยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับอีกหลายคน ที่ยังติดกับดักของโลกมายา