Shopping cart

0 Items ฿0.00
คู่มือ Microsoft Exchange Server 2010
สำนักพิมพ์ โปรวิชั่น
หมวด คอมพิวเตอร์
SKU P0031200038
Sell price ฿187.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

Microsoft Exchange Server 2010 นับว่าเป็นซอฟต์แวรืที่สามารถตอบสนองงานบริหารจัดการด้านอีเมล์ได้เป็นอย่างดี พร้อมได้ผนวกคุณสมบัติต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการตารางนัดหมาย(Calendar), ระบบเจ้งเตือนงานสำคัญ(Tasks), ระบบจัการเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact) อย่างมีปรสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้บุคคลากรในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในหนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับการดูแลระบบให้บริการอีเมล์ด้วย Microsoft Exchange พร้อมด้วยวิธีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย