คู่มือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพ


ผู้แต่ง : สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น

หมวด : คอมพิวเตอร์

SKU : P0031200066ราคา : ฿261.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

เสนอเนื้อหาที่จำเป็นในการดูแล หรือเรียนรู้ระบบเครือข่ายสมัยใหม่ภายในองค์กร ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายทั้งมือใหม่ และมืออาชีพ เช่น บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเครือข่าย, ความรู้พื้นฐานทางด้านระบบเครือข่าย, ระบบความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย และเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายสมัยใหม่ อัพเดทความรู้ใหม่ๆ ทางด้านระบบเครือข่าย เช่น Intrution Dectection/Prevention, Gigabit Ethernet, การสื่อสารผ่านสายไฟเบอร์ออปติค, Next Generation Firewall, Unified Threat management, Application Layer Filtering, SSL VPN, และ MPLS เป็นต้น ละเอียด ครบถ้วน เข้าใจง่าย เสริมด้วยภาคปฎิบัติ วิธีการเซ็ตระบบ Snort Intrusion Detection และ ISA Server 2006