Shopping cart

0 Items ฿0.00
คู่มือเรียน JSP
สำนักพิมพ์ โปรวิชั่น
หมวด คอมพิวเตอร์
SKU P0031200069
Sell price ฿224.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

JSP (Java Server Pages) คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Web Application ได้เช่นเดียวกับ ASP, ASP.NET และ PHP แต่ JSP จะมีพื้นฐานอยู่บนภาษา Java ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดภาษาหนึ่งในปัจจุบันและทำงานด้วย หลักการของ OO (object oriented) ทำให้ JSP สามารถทำงานได้กับระบบปฎิบัติการทุกตัว (platform independent) ในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้การพัฒนา Web Application ด้วย JSP ตั้งแต่เริ่มต้น เนื้อหาช่วงแรกจะปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Java, หลักการของ Object Oriented Programming (OOP), การทำงานของโปรโตคอล HTTP นอกจากนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับ Servlet เพื่อความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม JSP ที่ลึกซึ้งขึ้น เนื่องจากการเขียนโปรแกรม JSP นั้น สุดท้าย JSP จะต้องถูกแปลงไปเป็น Servlet หนังสือจะอธิบายเรื่องของ JSTL (JSP Standard Tag Library) และ EL (Expression Language) ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน JSP เวอร์ชั่น 2.0 โดย JSTL จะช่วยให้พัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นชุดของ Tag Library มาตรฐานของ JSP ที่ซ่อนโค้ดการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนไว้ ส่วน EL ก็ช่วยให้การเขียนโปรแกรมสะดวกขึ้น ด้วยการใช้สัญลักษณ์ ${} เท่านั้น การทำงานกับฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนา Web Application หนังสือเล่มนี้อธิบายการเขียนโปรแกรม เชื่อมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูลถึง 3 ประเภท ได้แก่ Microsoft Access, MySQL และ Oracle พร้อมทั้งอธิบายวิธีการนำ Web Application ที่สร้างขึ้นไปไว้บน Server เพื่อใช้งานจริง หรือที่เรียกว่า Deployment ในบทสุดท้ายจะเป็นตัวอย่างโปรแกรมที่น่าสนใจ เช่น ตัวนับจำนวนผู้เข้าชม (counter) โปรแกรมตรวจสอบผู้เข้าใช้งานระบบ (login program) และโปรแกรมเว็บบอร์ด (webboard) เป็นต้น