Shopping cart

0 Items ฿0.00
สร้างเว็บด้วย Joomla เปิดร้านค้าด้วย VirtueMart
สำนักพิมพ์ โปรวิชั่น
หมวด คอมพิวเตอร์
SKU P0031200113
Sell price ฿172.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปเจาะลึกการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla อย่างละเอียด ช่วยให้คุณตกแต่งเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายด้วยเท็มเพลต ทั้งยังสร้างและอัพเดตเนื้อหาได้รวดเร็ว โดยเนื้อหาในเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน Joomla สามารถติดตั้งและกำหนดค่าต่างๆ ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ทั้งยังแนะนำการสร้างสรรค์หน้าตา ลูกเล่น และจัดการกับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือจากโปรแกรม Joomla อย่างละเอียด ตลอดจนเสนอแนะวิธีการใช้โปรแกรมเสริมด้วย Gadget ที่หลากหลาย เพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบริหารและการบำรุงรักษาเว็บไซต์อย่างเป็นลำดับขั้น และเข้าใจง่าย ซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง