Shopping cart

0 Items ฿0.00
งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์
สำนักพิมพ์ ปราณ พับลิชชิ่ง
หมวด ศาสนาและปรัชญา
SKU P0061300022
Sell price ฿58.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

"การทำงานที่มุ่งแต่เนื้อหาล้วน ๆ โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนทำงานนั้น เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่สุดโต่งอย่างหนึ่ง ทำให้ชีวิตเสียสมดุล ได้งาน แต่ไม่ได้คุณภาพชีวิต แท้จริงแล้วการทำงานควรดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะผลสัมฤทธิ์ของงาน ควรผลิดอกออกผลพร้อม ๆ กันกับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การทำงานประสานกับคุณภาพของชีวิต คือ ผลสัมฤทธิ์ของคนทำงานมืออาชีพ "