Shopping cart

0 Items ฿0.00
นครสินบน
สำนักพิมพ์ พาส เอดูเคชั่น
หมวด เบ็ดเตล็ด
SKU P0081200014
Sell price ฿89.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

พระเจ้าตุกติกและขุนนางแห่งนครสินบนนิยมให้และรับสินบนจนเป็นนิสัย หวังแต่กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตน เจ้าชายฉงนศักดิ์ที่มาเยี่ยมชมนครสินบนจึงวางแผนกับชาวบ้านสั่งสอนให้พระเจ้าตุกติกและเหล่าขุนนางรู้สำนึก เรื่องราวสนุกสนาน ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดโกง