Shopping cart

0 Items ฿0.00
เห็นไหม เห็นอะไร...ดูดีดู ดูดีดี
สำนักพิมพ์ พาส เอดูเคชั่น
หมวด เบ็ดเตล็ด
SKU P0081200027
Sell price ฿63.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

เห็นไหม...เห็นอะไร ดูดีดู ดูดีดี การเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทางตา ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้เรื่อง ขนาด สี ความเหมือน ความแตกต่าง และตำแหน่งของสิ่งของผ่านดวงตา