การเจรจาต่อรอง


ผู้แต่ง : Michael Watkins
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท

หมวด : จิตวิทยา-การลงทุน

SKU : EB19080134ราคา : ฿250.00

เนื้อหาย่อ
การเจรจาต่อรองนั้นเป็นหนทางให้ผู้คนจัดการกับความแตกต่างระหว่างกัน ไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะเกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อขาย ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสัญญาแรงงาน ความเป็นพันธมิตรที่ซับซ้อนระหว่างสององค์กร หรือสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศที่กำลังทำสงครามกัน หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายหลักการพื้นฐาน ข้อแนะนำที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะการเจรจาต่อรอง และทำให้คุณเป็นนักเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยมได้ อาทิเช่น - การเตรียมตัวและข้อมูลให้พร้อมก่อนทำการเจรจาต่อรอง - การขจัดอุปสรรคต่างๆในการเจรจาต่อรอง - ทักษะและยุทธวิธีที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง - การวิเคราะห์คู่เจรจา