การบริหารจัดการทีมงาน


ผู้แต่ง : Richard Luecke and Jeff Polzer
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท

หมวด : จิตวิทยา-การลงทุน

SKU : EB19080138ราคา : ฿300.00

เนื้อหาย่อ
 คุณเตรียมพร้อมในการจัดการ และการเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีมมากน้อยเพียงไร ? คุณตระหนักถึงคุณลักษณะของทีมที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ ? ภารกิจของทีมควรจะสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรโดยรวมอย่างไร ? คุณเข้าใจบทบาทของผู้นำทีม สมาชิก และผู้สนับสนุนทีมในการนำทีมก้าวไปสู่เป้าหมายหรือไม่ ? คุณสมบัติอะไรที่คุณควรพิจารณาในการคัดเลือกสมาชิก ? คำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ น้อยๆ ของหนังสือเล่มนี้ เพราะท่านจะได้พบกับคำแนะนำที่จะอธิบายให้ท่านสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างที่น่าสนใจของการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ด้วยการอธิบายถึงคุณสมบัติซึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีเอาไว้อย่างครบถ้วน