การบริหารจัดการนวัตกรรม


ผู้แต่ง : Ralph Katz
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท

หมวด : จิตวิทยา-การลงทุน

SKU : EB19080139ราคา : ฿280.00

เนื้อหาย่อ
นวัตกรรมนั้นเป็นเสมือนพลังผลักดันที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโต และเพียบพร้อมด้วยศักยภาพในการแข่งขัน แต่ถึงกระนั้นผู้บริหารมากมายก็ล้มเหลวที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมในองค์กรที่กระตุ้น และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงบทบาทของผู้บริหารในการจุดประกายความสร้างสรรค์ในองค์กร และสิ่งที่ผู้บริหารและผู้นำจำเป็นต้องทำ เพื่อผลักดันนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยเนื้อหาสาระที่สำคัญประกอบด้วย •การก่อเกิดความคิดใหม่ และการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส •การประเมินคุณค่าของความคิด และการนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด •วิธีการกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร •การสร้างวัฒนธรมที่เปิดรับนวัตกรรม •สิ่งที่ผู้นำต้องทำ เพื่อผลักดันนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ