การสื่อสารทางธุรกิจ


ผู้แต่ง : Mary Munter
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท

หมวด : จิตวิทยา-การลงทุน

SKU : EB19080144ราคา : ฿270.00

เนื้อหาย่อ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนั้น เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกคน ในโลกธุรกิจปัจจุบัน นักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมนั้นจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นในการโน้มน้าวจิตใจและสร้างผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมในการสื่อสารให้บรรลุประสิทธิผลในทุกสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งคำแนะนำในการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ การนำเสนองานและการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว โดยเนื้อหาสาระสำคัญประกอบด้วย >> การเลือกใช้วิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสารข้อมูล >> การเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสื่อสารข้อมูล >> วิธีการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล >> วิธีการร่างข้อมูลหรือแผนโครงการต่างๆ