Shopping cart

0 Items ฿0.00
คู่มือใช้งาน InDesign CC
สำนักพิมพ์ บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด
หมวด คอมพิวเตอร์
SKU EB19110131
Sell price ฿229.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

โปรแกรม InDesign เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการจัดรูปแบบงานสิ่งพิมพ์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพคลอบคลุมทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในขั้นตอนของการทำงาน เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการผลิตสื่อ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง