Shopping cart

0 Items ฿0.00
อยู่อย่างไรให้ใจสบาย
สำนักพิมพ์ วิริยะธุรกิจ
หมวด ศาสนาและปรัชญา
SKU B15060359
Sell price ฿96.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ทุกข์และสุขคือส่วนหนึ่งของชีวิต อยู่ที่ใจเราว่าจะเลือกวางหรือเลือกเก็บไว้ เราจะอยู่อย่างไรให้ใจสบาย จะอยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข "ธรรมะ" มีคำตอบให้เสมอด้วยวิธีง่ายๆ ที่มักมองข้าม เพียงเปิดใจรับ แล้วลองปฏิบัติตาม ผลเป็นอย่างไร "ใจ" ย่อมรู้ดี