Shopping cart

0 Items ฿0.00
๑๐๘ ธรรมะสะกิดใจ
สำนักพิมพ์ วิริยะธุรกิจ
หมวด ศาสนาและปรัชญา
SKU B15060362
Sell price ฿120.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ถ้อยธรรมะสั้นๆ คัดสรรจากบทความและคำบรรยายของพระไพศาล วิสาโล ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนสะกิดใจให้เกิดสติ ด้วยหวังว่าจะมีประโยชน์หรือเป็นแนวทางจัดการกับความทุกข์ในวิถีชีวิตอันเร่งรีบ เพราะธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธองค์นั้นสามารถชี้นำให้เราเข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริง และช่วยดับความรุ่มร้อนในใจได้