Shopping cart

0 Items ฿0.00
ตามรอยพ่อ ก - ฮ
สำนักพิมพ์ วิริยะธุรกิจ
หมวด ประวัติศาสตร์
SKU B15060373
Sell price ฿200.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเสนอในรูปแบบสารานุกรม โดยแยกเป็นหัวข้อเรืยงตามตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ ซึ่งมีทั้งหมด 309 คำ นับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวไว้อย่างครบถ้วน รอบด้าน และมีขนาดรูปเล่มพอเหมาะแก่การอ่าน