Shopping cart

0 Items ฿0.00
งานฝึกฝีมือ 1
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด งานอดิเรก-ฝีมือ
SKU EB20010670
Sell price ฿250.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

งานฝึกฝีมือ 1 ประกอบด้วยเรื่อง งานโลหะ วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและเครื่องมือตัดทุกชนิดที่ทำงานด้วยมือ เทคนิคการปฏิบัติงานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานเจาะรู งานคว้านรูเรียบ งานขูด งานปรับ งานตีขึ้นรูปโลหะ งานตัด งานพับ งานดัด งานย้ำหมุด และงานยึดด้วยสลักเกลียวและนอต ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ถูกวิธี มีความปลอดภัยในการทำงาน ก่อประโยชน์แก่ตนเองเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งมีรูปภาพประกอบเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น