อมตวาจา ธรรมะเพื่อให้พ้นจากกิเลสทั้งปวง


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา

หมวด : ศาสนาและปรัชญา

SKU : EB20110037ราคา : ฿50.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

ถ้าจิตใจของเรามั่นคงหนักแน่น ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน เพราะอารมณ์ที่มากระทบ เหมือนกับก้อนหินแท่งทึบ ลมพัดมาสี่ ทิศไม่โยกโคลงฉันใด ถ้าใจของเรามีสภาพเช่นนั้นก็หมายความว่า เรามีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในใจ พระคุ้มครองเรา พระรักษาเรา ทำาให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากอันตราย