ติวเข้มภาษาไทย ระดับ ม.1 - ม.3 ฉบับสมบูรณ์


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : INSPAL

หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย

SKU : EB21080005ราคา : ฿209.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สรุปเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาไทยระดับมัธยมต้น ม.1, ม.2 และ ม.3 ที่ใช้ในการสอบอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านง่าย เข้าใจไว ด้วยการอธิบายในรูปแบบของ Mind Map และตารางสรุป พร้อมเทคนิคการจำเพื่อทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เตรียมความพร้อมสู่การสอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสอบในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มเกรด, O-NET, โควตา, ชิงทุน และสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังทั่วประเทศ